SST Labs
Facebook Instagram LinkedIn
Onze diensten

We helpen onze klanten technisch te innoveren. Door het ontwikkelen van prototypes. Maar eigenlijk doen we meer dan dat. Praktisch en laagdrempelig werken, daar hebben wij onze diensten op ingericht.

Onze diensten

Diensten overzicht

Onze diensten bevatten gezamenlijk alle processtappen om van de verkenning van mogelijkheden tot een werkend prototype te komen. Ze vloeien natuurlijk in elkaar over, maar ben je bijvoorbeeld al wat verder in het innovatieproces dan kun je ook bij ons aankloppen voor de dienst “Onderzoeken” of “Ontwikkelen”.

Ontdekken

Ontdekken

Kansen voor technische innovaties verkennen inclusief slagingskansen en uitwerkingsstrategie.

Onderzoeken

Onderzoeken

Valideren van innovatiekansen op basis van technische en financiële (on)mogelijkheden.

Ontwikkelen

Ontwikkelen

Ontwikkelen van prototypes om haalbare innovatiekansen te kunnen toetsen in de praktijk.

Ontdekken

Ontdekken

Er bestaan volop technische mogelijkheden die continu veranderen. Vaak is het lastig om te zien of je deze mogelijkheden kunt benutten binnen jouw onderneming. Kun je er bijvoorbeeld bestaande knelpunten mee oplossen of kun je het gebruiken om nieuwe producten op de markt te brengen? Misschien besef je wel dat er kansen liggen maar weet je niet hoe je ze kunt benutten.


Wij helpen je om de mogelijkheden in kaart te brengen, de haalbaarheid hiervan in te schatten en een plan uit te zetten om de kansrijke mogelijkheden verder uit te werken. Via verkennende gesprekken krijgen wij inzicht in de organisatie, processen, knelpunten en kansen voor verbetering. Met onze expertise en ervaring kunnen wij vervolgens aangeven welke mogelijkheden we zien en deze inschatten op haalbaarheid. In alles wat we doen staat het succes van het uiteindelijke idee voor jouw onderneming voor ons centraal.

contact

Onderzoeken

Heb je al concrete ideeën voor verbeteringen of nieuwe producten maar twijfel je of het technisch en financieel haalbaar is? Via een proof of principle kunnen wij dit gezamenlijk in kaart brengen.


We bepalen de globale architectuur van de oplossing en identificeren daarbij samen kritische aspecten die in aanmerking komen voor een proof of principle. Van het toetsen of een concept aanslaat op een doelgroep met een mock-up tot het valideren van kritische technische principes waar de oplossing mee valt of staat met een testopstelling.

contact

Onderzoeken
Ontwikkelen

Ontwikkelen

Heb je al concrete ideeën voor verbeteringen of nieuwe producten en is al duidelijk geworden uit vooronderzoek dat het idee goede kans van slagen heeft? Zijn kritische technische onzekerheden ook al gevalideerd? Met het realiseren van een prototype brengen we ideeën tot leven en kan het hele concept getest worden in de praktijk. Bij alles wat we doen, staat jouw onderneming, klant en markt centraal. Bij alle keuzes die we gezamenlijk maken staat voor ons voorop of de uitwerking uiteindelijk voor jouw onderneming een succes wordt.


Wij hebben expertise op het gebied van software, hardware, mechanica en design en zijn in staat complexe prototypes te realiseren.

contact